SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU w ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - ZOBACZ

SZKOLNY KODEKS UCZNIA - ZOBACZ

 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - ZOBACZ

PROGRAM WYCHOWAWCZY W PG NR 1 - ZOBACZ

 PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W PG NR 1 - ZOBACZ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2015 - 2018 - ZOBACZ

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w ZS nr 3 w Białymstoku - ZOBACZ

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU - ZOBACZ