SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

dyrekcja pg

 DYREKTOR

mgr Jolanta Górska
nauczyciel historii


WICEDYREKTORZY

mgr Mariola Toczydłowska

nauczyciel języka polskiego

 

mgr Beata Rutkowska

pedagog