SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

nauczyciele pg

Jolanta Górska – historia i WOS

Maria Kurop – historia i WOS

Mirosława Bakun –  historia

Mariola Toczydłowska – j. polski

Hanna Łapińska – j. polski

Jolanta Rybnik – j. polski

Monika Piśmienna – j. polski

Urszula Markowska – biblioteka

Elżbieta Kluczyk – biblioteka

Jolanta Kaźmierska – matematyka

Agata Demianiuk – matematyka

Edyta Iwaniuk – matematyka, technika

Anna Maciejczuk – matematyka, informatyka

Barbara Mieleszkiewicz – biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Szwaczko – biologia, geografia

Anna Apanowicz – chemia

Ludmiła Wojniak – fizyka

Adam Zajkowski – informatyka, technika

Wiesława Grabowska - religia katolicka

ks. Mikołaj Kalina – religia prawosławna

Magdalena Banasiuk – j. angielski

Małgorzata Martyniak – j. angielski

Beata Kozłowska – j. angielski

Beata Białous - Oniśko - j. angielski

Ewa Jolanta Ramz – j. francuski

Krystyna Suszcz- Szumeluk – j. rosyjski

Marta Zińczuk – j. niemiecki

Elżbieta Baruch – plastyka

Przemysław Borsuk – wf

Sławomir Romańczuk – wf

Elżbieta Radziszewska – wf, edukacja dla bezpieczeństwa

Dariusz Bayer - wf

Mariusz Kobyliński – taniec

Małgorzata Boruch – wf

Monika Perkowska – pedagog