SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

rada rodziców pg

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8

Przewodniczący - Antoni Korzeniecki
Zastępca przewodniczącego –Anna Harasimczuk
Sekretarz – Katarzyna Szymańska

Komisja Rewizyjna

Anna Dudel
Anna Puchalska
Ewa Grzegorczyk

UWAGA !!!

Istnieje możliwość wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 40 zł za semestr (od rodziny) i wpłaty na ksero w kwocie 15 zł za semestr na rachunek bankowy:

08 8099 0004 0015 4884 3000 0010 

W treści przelewu należy podać informacje: wpłata na Radę Rodziców bądź ksero, imię i nazwisko dziecka, szkoła (SP8 lub PG1), klasa.